Ascent GroupAscent Group
Ascent Group. Business Consulting

Modificări aduse Legii 53/2003- Codul Muncii

Ordonanţa de Urgenţă nr. 53/2017, care aduce modificări şi completări la Legea nr.53/ 2003 - Codul Muncii, a intrat în vigoare în data de 7 August 2017, dată la care a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.644.

Prevederile OUG 53/2017 modifică termenul de încheiere a actelor adiţionale la contractele individuale de muncă şi condiţiile de sancţionare a muncii nedeclarate de către angajatori.

  • Actele adiţionale prin care se modifică contractul individual de muncă al salariatului vor trebui încheiate înainte să producă efecte, şi nu în termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei cum era până acum.
  • Evidenţa programului zilnic de lucru al salariaţilor va trebui să fie mult mai explicită, aşadar, anterior, angajatorii aveau obligativitatea de a ţine evidenţa orelor de lucru, acum însă sunt obligaţi să înregistreze ora de începere şi ora de terminare a programului de lucru.
  • Dacă până acum munca suplimentară a salariaţilor cu contracte cu timp parţial era doar interzisă prin prevederile Codului Muncii, acum va fi considerată muncă nedeclarată şi va putea fi sancţionată cu amendă în valoare de 10.000 de lei pentru fiecare persoană identificată.
  • Tot în categoria muncă nedeclarată intră şi munca salariaţilor în timpul suspendării contractului individual de muncă. Mai explicit, dacă angajatorul va primi la muncă salariaţi ai căror contracte de muncă sunt suspendate riscă să primească amenzi de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată.
  • Ceea ce se ştie deja este că primirea în câmpul muncii a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă şi fără înregistrarea acestuia în Revisal înainte de începerea activităţii sunt fapte care consituie muncă nedeclarată şi vor fi sancţionate. Noutatea constă în faptul că amenzile aplicate în această situaţie sunt de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată; anterior era considerată muncă nedeclarată doar dacă erau depistaţi cel puţin 5 salariaţi fără contracte de muncă.

Pentru toate faptele care constituie muncă nedeclarată, angajatorii vor avea posibilitatea de a plăti doar jumătate din minimul amenzilor într-un termen de 48 de ore de la încheierea, respectiv comunicarea procesului verbal de contravenţie.

Un aspect foarte important al noilor reglementări este acela că, în cazul uneia dintre faptele care constituie muncă nedeclarată, în momentul constatării săvârşirii uneia dintre fapte, inspectorul de muncă dispune, ca şi sancţiune complementară, sistarea activităţii locului de muncă organizat supus controlului în baza unei proceduri stabilite. Angajatorul poate relua activitatea abia după achitarea amenzii contravenţionale şi după ce dovedeşte că a remediat deficienţele care au dus la aplicarea măsurilor.

Copyright© 2005-2018, Ascent Group. All rights reserved. Powered by: Grafit SRL