Асчент ГрупАсчент Груп
Асчент Груп. Бизнес консултиране

Блог adela.cristea

България – сега е още по-лесно да започнеш бизнес!

България става все по-ривлекателна за инвеститори. Една от последните промени в българското законодателство, гласувана на 02.10.2009 намалява минималния изискуем капитал за стартиране на ООД от 5000 на 2 лева, символична сума, която се равнява на 1 евро.

С прилагането на тази мярка се счита, че нивото на предприемачеството в България ще се повиши. Българското правителство има за цел да стимулира младите хора, които желаят да станат предприемачи, считайки че “предприемачите с идеи да реализират успешен бизнес могат да съживят икономиката и са ключови фактори за разкриването на ннови работни позиции, растеж и конкурентноспособност”.

Принципът "Първо мисли на дребно" се препоръчва още от европейската комисия, на страните членки, които трябва да настроят местното си законодателство, за да минимизират административните бариери за малки бизнес начинания и да създадат условия за растеж и развитие.

Асчент Груп – парньор по проекта Start Internship

Асчент Груп подкрепя тази година като партньор началото на стажантска програма, разработена в Румъния от Junior Achievement .

В днешния пазар на труда, студентите едва завършили, вече мечтаят за кариера и са влезли в надпреварата за наемане на работа. Но успехът им зависи в много голяма степен от практическите им умения и знанията, които са придобили. Но за съжаление университетите в Румъния предлагат все още твърде малко възможности за студентите за достъп до информация за случващото се в конкретна бизнес сфера. прочети»

Катя Сотирова – Иванова пое управлението на Асчент Груп България

Заради бързото разрастване на Асчент Груп България, от май 2009 Катя Сотирова - Иванова се присъедини към екипа и стана изпълнителен директор на компанията в България.

Катя е завършила Математика и Информационни технологии в Икономическия университет във Варна и има степен по Общо управление от Центъра за дистанционно обучение към Университета в Сиатъл, Вашингтон.

Катя има 10 години успешен професионален опит на ръководни длъжности в различни индустрии, особено в рекламата и маркетинга, медии, консултации и координиране на сложни бизнес проекти и събития.

След 3 години, като Маркетинг & Продукт директор и на заместник изпълнителен директор на Програмата Медия Груп ООД, от 2006 г. насам Катя става управляващ съдружник на Иноватория ООД, важна маркетинг и рекламна компания. прочети»

Какви новини ни носи 2009г

2009 година в Румъния започна динамично, с много новини.

Освен икономическата криза, която се чувства все повече и повече, създавайки бурна икономическа среда, Румъния има ново правителство, което за начало взе много оспорвани и генериращи доста промени решения. И накрая, но не на последно място, от 1 януари 2009г. редица законодателни промени ще се превърнат в ефективни - някои от тях, които са одобрени от предходни години, но които влизат в сила само след тази дата, а други - съвсем нови.

Затова аз ще опитам да направя преглед на основните промени, направени от началото на 2009 г., които засягат бизнес средата. прочети»

Космин Галу е управляващият партньор на Асчент Груп в Сърбия

Космин завършва Юридическия факултет в университетa “Василе Голдис” в Арад.

В неговото обучение се включват множество стипендии и специализации, като например "Политически мениджмънт" в Националения демократически институт във Вашингтон, САЩ, "Управление на кризата" чрез фондация "Конрад Аденауер" - Германия, "Управление на конфликти" с IRI - Международен Републикански Институт , в САЩ.

От 2002 г. Космин също е тренер в Националния демократически институт в САЩ, за който е проведждал обучения в Румъния и Република Молдова. Професионалният му опит включва 12 години опит в сфери на дейност като: обществена и политическа администрация към Румънския парламент, Общинския съвет на Арад и различни неправителствени организации, PR и реклама с Genesis Advertising, правни консултации за бизнес и неправителствени организации с Лоби Консулт и Бизнес консултации, човешки ресурси и обучение с Асчент Груп. прочети»

Асчент Груп подписа стратегическо споразумение с Eurointerim

През ноември 2008 Асчент Груп подписа в Падова стратегическо споразумение с Eurointerim. Въз основа на това споразумение Асчент Груп ще представят Eurointerim в Румъния, България, Сърбия и Република Молдова въз основа на цялото портфолио от услуги, които предлага. Същото споразумение представя, че Асчент Груп като ексклузивен партньор на Eurointerim за услугата лизинг на персонал във всички страни в региона.

Това партньорство има и стратегическо значение, тъй като представлява едновременно партньорството на Асчент Груп с още една престижна международна организация, а и в същото време, Асчент Груп включва в портфолиото си нова услуга: лизинг на персонал.  прочети»

Елена Марина е управляващ партньор на Асчент Груп България

От януари 2009 г. Елена Марина е управляващ партньор на Асчент Груп в България.

Елена притежава бакалавърска степен по Психология и магистърска степен по Управление и развитие на човешките ресурси от Нов български университет.

Професионалният й опит е предимно в сферата на управленското консултиране, директния подбор на персонал и обученията. Елена е работила в Джордан Шепърд Източна Европа по проекти за подбор на ръководен персонал и по консултантски проекти в Централна и Източна Европа. Тя е сертифициран консултант по организационна диагностика на Human Synergistics®. прочети»

Асчент Груп откри офис и в Сърбия

Асчент Груп продължава своето разширяване, с отварянето на нов офис в Сърбия, в Белград. Стартирането на Асчент Груп Сърбия беше рализирано чрез съвместната работа на Асчент Груп и Лоби Консулт Сърбия, което доведе до създаването на Асчент Груп Сърбия.

Офисът на Асчент Груп в Белград ще предлага на клиентите всички видове услуги, които групата на Асчент предлага, но в същото време се стреми да се превърне в катализатор за засилване на бизнес отношенията между Сърбия и други страни в региона. Последно, но не и по важност, сръбският офис цели да предостави помощ на всички чуждестранни инвеститори, които имат намерение да започнат бизнес в Сърбия. прочети»

431 евро среден доход на домакинство и 173 евро среден доход на глава от населението в България

Средният доход на домакинствата в България е нараснал с 23.9%, отчете в края на миналата година Националният статистически институт на страната (НСИ).

През декември 2007 г., средният доход на домакинствата е достигнал 844.75 лв. (431.78 евро). В същото време, средният размер на разходите се е покачил до 769.26 лв. (393.19 евро).

Хранителните продукти продължават да представляват най-големия разход за българските домакинства - 39.1% от всички разходи. Втори по размер са разходите за комунално-битови услуги - 11.8%.

През декември 2007 г., средният доход на глава от населението в България е бил 338.53 лева (173.03 евро).

България въведе плосък данък в размер на 10% върху доходите на физическите лица от началото на 2008 г.

През януари 2008 г. България въведе нов, плосък данък върху доходите на физическите лица в размер на 10%, заменящ данъците в размер на 10% - 24% от 2007 г.

Ставката на корпоративния данък остава 10% - на същото ниво, както през 2007 г.. Тази ставка позиционира България заедно с Кипър сред страните с най-ниски корпоративни данъци в Европейския съюз.

Данъкът върху добавената стойност през 2008 г. остава 20%, както през предходната година.

Copyright© 2005-2020, Ascent Group. All rights reserved. Politica de confidențialitate (Privacy policy)