Асчент ГрупАсчент Груп
Асчент Груп. Бизнес консултиране

431 евро среден доход на домакинство и 173 евро среден доход на глава от населението в България

Средният доход на домакинствата в България е нараснал с 23.9%, отчете в края на миналата година Националният статистически институт на страната (НСИ).

През декември 2007 г., средният доход на домакинствата е достигнал 844.75 лв. (431.78 евро). В същото време, средният размер на разходите се е покачил до 769.26 лв. (393.19 евро).

Хранителните продукти продължават да представляват най-големия разход за българските домакинства - 39.1% от всички разходи. Втори по размер са разходите за комунално-битови услуги - 11.8%.

През декември 2007 г., средният доход на глава от населението в България е бил 338.53 лева (173.03 евро).

Copyright© 2005-2020, Ascent Group. All rights reserved. Politica de confidențialitate (Privacy policy)