Асчент ГрупАсчент Груп
Асчент Груп. Бизнес консултиране

Асчент Груп – парньор по проекта Start Internship

Асчент Груп подкрепя тази година като партньор началото на стажантска програма, разработена в Румъния от Junior Achievement .

В днешния пазар на труда, студентите едва завършили, вече мечтаят за кариера и са влезли в надпреварата за наемане на работа. Но успехът им зависи в много голяма степен от практическите им умения и знанията, които са придобили. Но за съжаление университетите в Румъния предлагат все още твърде малко възможности за студентите за достъп до информация за случващото се в конкретна бизнес сфера.

Start Internship е образователно партньорство, инициирано от широка група бизнес асоциации, посолства, мултинационални компании, подкрепена от румънското правителство, университети и студентски организации, предназначена основно за допълване на недостатъците в образователната система и улесняване на подготовката на младите като бъдещи служители . Start Internship Румъния дава на студентите възможност да придобият опит като работят в компания, но без да пренебрегват заниманията си, като участват в стажове по време на лятната ваканция (юли-септември). Чрез тези стажове се помага на младите хора да проучат възможностите за кариера на пазара на труда и да развият и обширен набор от умения, които да могат да вземат със себе си.

Ascent Group има опит от няколко години в подкрепата на програми за студентски практики и стажове, както вътрешно, така и в сътрудничество със студентски организации или неправителствени организации. Пример за това е сътрудничеството с Junior Achievement за стартирането на програмата СТАРТ Интершип и сътрудничеството с AIESEC Romania в разменната програма, чрез които на повече студенти от Румъния и чужбина се осигурява възможността да участват през това лято в стажове в офисите Ascent Group в Румъния, в Букурещ и Арад.

Copyright© 2005-2020, Ascent Group. All rights reserved. Politica de confidențialitate (Privacy policy)