Асчент ГрупАсчент Груп
Асчент Груп. Бизнес консултиране

Какви новини ни носи 2009г

2009 година в Румъния започна динамично, с много новини.

Освен икономическата криза, която се чувства все повече и повече, създавайки бурна икономическа среда, Румъния има ново правителство, което за начало взе много оспорвани и генериращи доста промени решения. И накрая, но не на последно място, от 1 януари 2009г. редица законодателни промени ще се превърнат в ефективни - някои от тях, които са одобрени от предходни години, но които влизат в сила само след тази дата, а други - съвсем нови.

Затова аз ще опитам да направя преглед на основните промени, направени от началото на 2009 г., които засягат бизнес средата.

Първо, през 2009 г. влизат в сила редица промени в Данъчното законодателство, като например промени, свързани с ДДС и акцизи, увеличаване на удържания лимит от приходите за вноски за доброволно пенсионно осигуряване от 200 евро до 400 евро, или увеличение на удържания лимит за доброволно здравно осигуряване от 200 евро до 250 евро.

Друга новост, свързана с Данъчното законодателство, се отнася до възстановяването на данъка върху загубите на компании, които могат в бъдеще да се приспадат от нетната печалба за седем години, а не за пет години, както е предвидено в закона досега.

Също в Данъчното законодателство се появяват някои новости, свързани с увеличаване на данъчната ставка за микрофирми от 2,5% до 3%, мярка, която ще влияе върху малките предприятия. Появяват се и други, отнасящи се до данъчното облагане на дивиденти на чуждестранни акционери, държащи по-малко от 15% от социалния капитал на дружеството като данъчната ставка е унифицирана по 10% за румънски и чуждестранни акционери.

На второ място от 1 януари 2009 г. минималната брутна заплата се увеличава от 540 до 600 леи. Тази промяна също така ще увеличи съответно стойността на минималната работна заплата за квалифицирани служители, както и за служителите с висше образование.

Друга промяна, която ще повлияе върху компаниите, е промяната по отношение на размера на данъците и социалните осигуровки. Въпреки, че от 1 дек. 2008 г. вече се прилагат основните промени, свързани с намаляване на данъците и вноските с 2,3%, януари идва с ново изменение от страна на правителството на Бок. Този път говорим отново за увеличение с 0,5% от размера на осигурителните вноски, дължими от работодателя. Дори ако увеличението не е значително, по мое мнение то има негативен ефект в две направления: първо, защото то дава много отрицателен сигнал към бизнес средата, която все още е утежнена от многото данъци и вноски, и второ, защото тези месечни промени напълно объркват изчисляването на заплатата и генерират грешки от страна на работодателите. Дори и да не споменем факта, че това увеличение не беше изрично обявено от правителството, а е било скрито в текста на спешна наредба за обнародване на вече променени вноски през декември.

Също така, в този контекст от събития, ние отбелязваме заличаването на различни данъчни стимули. По този начин, правителството, отмени в края на декември 2008 г., предишна разпоредба, която предоставя редица данъчни стимули за инвеститорите, за да се намали въздействието на икономическата криза и да стимулират създаването на нови работни места. Сред отменените разпоредби се наблюдават 5% бонус от общата стойност на данъците на данъкоплатците, които плащат най-малко десет дни преди крайния срок за плащане, а също така и 1000 евро бонус за отделни фирми, за всяко работно место, създадена чрез наемането на едно безработно лице.

Има още много неизвестни през 2009 година. Не съм виждала до този момент конкретен икономически план, който се стреми да балансира последиците от икономическата криза. Въпреки, че намаляването на публичните разходи, стана лайтмотив в последно време, все още броят на министерствата е голям. Въпреки, че събирането на данъци ще бъде истински проблем през 2009 г., правителството насърчава използването на гражданските конвенции и договори за интелектуална собственост за изплащане на заплати, като по този начин безотговорно отваря кутията на Пандора и дава възможност на данъкоплатците да избягват плащането на вноски . Румънската лея масово се обезценява през последните няколко дни, достигайки исторически минимум, по време когато международния климат е далеч от предоставяне добри признаци, свързани с икономическата криза ...

Така че 2009 се очертава от самото начало като година на промени и спорове, година на трусове и объркване, а за някои ще бъде само една година на борба за оцеляване. За съжаление, законодателните промени, които се въвеждат през новата година и правителствените решения, са далеч от това да ни помагнат по някакъв начин ... Тогава, ние се върщаме към стария румънски манталитет и си казваме ... "Ако няма да ни помогнат, то поне да не ни замесват”...

"No borders" meeting

Adela, I'll be really happy to see you on this meeting! If you can invite Panicos Christopoulos it will be great to meet him as well.

Copyright© 2005-2020, Ascent Group. All rights reserved. Politica de confidențialitate (Privacy policy)