Асчент ГрупАсчент Груп
Асчент Груп. Бизнес консултиране

Aсчент Груп стартира отворени обучения с нови теми

Aсчент Груп стартира с нови теми в отворени обучения

През последните години Aсчент Груп постоянно разработва висококачествени програми за обучение. Като резултат от обратната връзка, получена от клиенти, а също и от постъпващите искания от действителни и потенциални клиенти, ние решихме да започнем някои отворени обучения във всички страни, в които имаме офиси: Румъния (Букурещ и Арад), Република Молдова ( Кишинев), България (София), Сърбия (Белград).

Обученията ще съдържат много нови теми за румънския пазар като: Оперативно управление, Управление на верига за доставки, Управление на транспорта, Финансите за тръговци, Контролиране на разходите, Ефективност като асистент мениджър.

Отворените обучения ще обхващат общи теми като: Комуникация, Презентационни умения, Лидерство,Управление на времето, Управление на проекти, Управление на конфликти, Управление на стреса.

Тренерите на Асчент Груп са международно признати и имат много години професионален опит по темите на обученията, които ще изнасят.

Повече информация за обученията, можете да намерите на уеб сайта: www.ascentgroup.ro; лице за контакт - Dina Taralunga, 021-5693670.

БУКУРЕЩ

Месец Дата Обучения
Януари 20-21 Оперативно управление
Февруари 11-12 Ефективни преговори
Март 17-18 Ефективност като асистент мениджър
Април 28-29 Контролиране на разходите
Май 12-13 Управление на верига за доставки
Юни 17 Офшорни дружества, данъчни предимства
Юли 14-15 Ефективна мотивация на служителите
Септември 15-16 Връзки с клиенти по телефона
Октомври 13-14 Финанси за търговци
Ноември 17-18 Управление на транспорта
Декемви 8-9 Публични речи

АРАД

Месец Дата Обучения
Януари 13-14 Комуникативни умения
Февруари 9-10 Ефективно набиране
Март 3-4 Управление на транспорта
Април 6-7 Лидерски умения
Май 26-27 Грижа за клиента
Юни 23-24 Презентационни умения
Юли 28-29 Управление на проекти
Септември 21-22 Продажбени умения
Октомври 27-28 Управление на конфликти
Ноември 24-25 Ефективност като асистент мениджър
Декемви 8-9 Управление на времето

КИШИНЕВ

Месец Дата Обучения
Януари 27-28 Управление на времето
Февруари 17-18 Техники за преговори
Март 24-25 Комуникационни и презентационни умения
Април 7-8 Коучинг
Май 19-20 Управление на конфликти
Юни 9-10 Лидерски умения
Юли 1-2 Управление на промяната
Септември 15-16 Комуникация и грижа за клиента
Октомври 20-21 Управление на проекти
Ноември 10-11 Стратегическо планиране
Декемви 8-9 Емоционална интелигентност
Copyright© 2005-2020, Ascent Group. All rights reserved. Politica de confidențialitate (Privacy policy)