Асчент ГрупАсчент Груп
Асчент Груп. Бизнес консултиране

Блог elena.marina

България – благоприятно място за инвестиции

Разходите за правене на бизнес в България са около 46 на сто по-ниски средното ниво в ЕС, заяви Петър Димитров, министър на икономиката и енергетиката, цитиран от БТА. На 5 март, той призова участниците в Българския бизнес и инвестиционен форум да инвестират в България, като най- евтиното място за инвестиции в Европейския съюз.

Факторите, които правят България привлекателна за инвестиции в условия на световна икономическа криза, са ниските разходи за труд и ниските данъци. По социално-осигурителна тежест България е на четвърто място в ЕС. Министърът каза също така, че е в процес на нотификация към ЕС предложението на България за нулев данък печалба при инвестиции над пет милиона евро, за период от пет години.

По прогнозни данни преките чуждестранни инвестиции за 2008 г. ще достигнат 6 млрд. евро. Допълнителен стабилизиращ фактор, който превръща България в привлекателно място за инвестиции, е наличието на валутен борд. (Източник: БНР)

Промени в размера на социалните осигуровки в България в началото на 2009 г

Промените в данъчно-осигурителната тежест, влезли в сила в началото на 2009 г., включват намаляване на задължителните осигуровки за пенсия, дължими от работодателя и служителя, както и увеличаване на задължителните здравни осигуровки. Максималният осигурителен доход остава на досегашното си ниво - 2000 лв. Той беше увеличен до този размер през 2008 г., след като през август 2007 г. беше фиксиран на 1400 лв. Пропорционалният данък върху доходите на служителите остава на досегашното си ниво от 10%.

В резултат от тези промени, данъчно-осигурителната тежест при брутни заплати до 2000 лв. намалява от 36.2% на 30.3%.

Copyright© 2005-2020, Ascent Group. All rights reserved. Politica de confidențialitate (Privacy policy)