Асчент ГрупАсчент Груп
Асчент Груп. Бизнес консултиране
грешка
warning: Creating default object from empty value in /home/ag/ag6/html/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 34.

Законодателство и Финанси

България – сега е още по-лесно да започнеш бизнес!

България става все по-ривлекателна за инвеститори. Една от последните промени в българското законодателство, гласувана на 02.10.2009 намалява минималния изискуем капитал за стартиране на ООД от 5000 на 2 лева, символична сума, която се равнява на 1 евро.

С прилагането на тази мярка се счита, че нивото на предприемачеството в България ще се повиши. Българското правителство има за цел да стимулира младите хора, които желаят да станат предприемачи, считайки че “предприемачите с идеи да реализират успешен бизнес могат да съживят икономиката и са ключови фактори за разкриването на ннови работни позиции, растеж и конкурентноспособност”.

Принципът "Първо мисли на дребно" се препоръчва още от европейската комисия, на страните членки, които трябва да настроят местното си законодателство, за да минимизират административните бариери за малки бизнес начинания и да създадат условия за растеж и развитие.

Промени в размера на социалните осигуровки в България в началото на 2009 г

Промените в данъчно-осигурителната тежест, влезли в сила в началото на 2009 г., включват намаляване на задължителните осигуровки за пенсия, дължими от работодателя и служителя, както и увеличаване на задължителните здравни осигуровки. Максималният осигурителен доход остава на досегашното си ниво - 2000 лв. Той беше увеличен до този размер през 2008 г., след като през август 2007 г. беше фиксиран на 1400 лв. Пропорционалният данък върху доходите на служителите остава на досегашното си ниво от 10%.

В резултат от тези промени, данъчно-осигурителната тежест при брутни заплати до 2000 лв. намалява от 36.2% на 30.3%.

Увеличиха брутната минимална заплата на 600 леи от 1 януари 2009 г

От 1 януари 2009 г., съобразно ДВ 1051/2008, минималната брутна месечна заплата в Румъния се променя от 540 леи на 600 леи при работно време от 170 часа на месец, или на 3,529 леи на час.

При тази минимална заплата се прилагат следните коефициенти в зависимост от квалификацията на служителя:

  • за квалифициран персонал се прилага коефициент 1.2, като по този начин минималната брутна заплата възлиза на 720 леи.
  • за служители с висше образование се прилага коефициент 2, като по този начин минималната брутна заплата възлиза на 1200 леи.

Неспазването на тези постановления представлява нарушение и се наказва с глоба от 1000 до 2000 леи.

България въведе плосък данък в размер на 10% върху доходите на физическите лица от началото на 2008 г.

През януари 2008 г. България въведе нов, плосък данък върху доходите на физическите лица в размер на 10%, заменящ данъците в размер на 10% - 24% от 2007 г.

Ставката на корпоративния данък остава 10% - на същото ниво, както през 2007 г.. Тази ставка позиционира България заедно с Кипър сред страните с най-ниски корпоративни данъци в Европейския съюз.

Данъкът върху добавената стойност през 2008 г. остава 20%, както през предходната година.

Copyright© 2005-2020, Ascent Group. All rights reserved. Politica de confidențialitate (Privacy policy)