Асчент ГрупАсчент Груп
Асчент Груп. Бизнес консултиране

"Doing Business" в Молдова

Когато говорим за възможности за инвестиране в Република Молдова, първият въпрос, който се появява е: Колко е сложно, сигурно и изгодно да се инвестират пари в страна, която се намира в процес на икономически преход?

Изследване, направено от Световната банка и Международната финасова корпорация се опита да отговори на този въпрос, с проучване, което анализира 178 икономики в света, включително и икономиката на Република Молдова, от гледна точка на бизнес средата Doing Business 2008 поставя Молдова на 92-рото място, благоприятно положение в сравнение с по-голямата част от страните от Източна Европа, които са последвани от Азербайджан (96-то място), Беларус (106-та място) и Украйна (139-то място).

Според това изследване, Молдова провежда реформи в 3 важни области: регистрация на имоти, спазване на договори и данъци. По отношение на фискалната система, 0% от данъка за корпоративна печалба данък се усвоява и системата за социалнито осигуряване на работната сила, по която плащат работодателите, също е променена. Също така, Парламента в Кишинев се опитва да представи и да приеме нови закони в областта на икономиката. Тази ситуация се приема за толкова време, колкото по-голямата част от тези закони са предложени от парламентарната опозицията, като по този начин се посочва конструктивна позиция на централната администрация в Кишинев и показва много важна политика на стабилност в формирането на здравословна бизнес среда.

Молдова отбелязва напредък и по отношение на процедурите за стартиране на бизнес, като по този начин заема 81-во място и печелят 6 позиции. По отношение на данъците, Молдова заема 111-та позиция и изкачва 8 места в сравнение с 2007 г..

Въпреки, че Молдова загуби 2 места в общия показател на "Doing Business", предприетите реформи и отбелязания напредък доказват, че тя въври в правилната посока и настоящите реформи ще имат дългосрочен положителен ефект.

Анализът на проучването разкрива, че Молдова полага усилия за укрепване на бизнес средата и нейните географски и демографски позиция допринасят основно за развитието й като вход за важните компании от Източна Европа. Не на последно място, Молдова става по-привлекателна за чуждестранните инвеститори, които искат да спечелят от вътрешния предимства на страната, както и за тези, които искат да получат предимства от междинно положение на тази страна, между Изтока и Запада.

Copyright© 2005-2020, Ascent Group. All rights reserved. Politica de confidențialitate (Privacy policy)