Асчент ГрупАсчент Груп
Асчент Груп. Бизнес консултиране

Молдова: Фискални промени през 2008 година

2008г. обещава да бъде година, пълна с изненади и новости в данъчната област, или поне това е, което Министерството на икономиката и финансите смяташе за истинска икономическа революция. Всичко започна през 2007 г., когато Правителството отмени всички корпоративни данъчни дългове до 1ви януари 2007, като по този начин даде началото на нов етап, който се надяваме, че ще бъде по-продуктивен. Тази реформа е наречена "Данъчна амнистия" и основната й цел е да подпомогне и насърчи компании, които не могат да функционират нормално, заради задължения към Държавния бюджет. Целта е да се развие локална бизнес среда, но също така и да се увеличат основните икономически показатели, като по този начин се създадат предпоставки за привличане на местни и чуждестранни инвестиции.

Основната иновация е създаването на "Нулевият" дял при корпоративните реинвестирани печалби. Така, ако фирмите решат да реинвестират икономическия резултат, не се налага да плащат данъци, като по този начин се увеличава обема на вътрешните инвестиции, стимулира се развитието на местните компании и се привличат нови бизнеси. В случай на чуждестранна инвестиция, тази реформа е особено интересна, тъй като в първия етап, инвеститорът се интересува от развитието й като обем и стойност. Въпреки това, ако съдружницте на тази компания решат да разпределят акции, трябва да се плати данък на обща стойност от 15%.

Друга иновация е "Легализация на капитали", реформа, която ще помогне на необходимостта да се рабере колко струва икономиката на Молдова. Поради това, до 31 декември 2008, всяка компания или човек може да обяви недекларирани капитали на своето дружеството, без да плаща глоби, включително и за плащане на истинската стойност за имоти, но трябва да платят 5% данък, който идва от разликата между новата обявена стойност и началната прогнозирана стойност. От гледна точка на местните компании, положителният ефект за дейността им ще бъде легализацията им без да бъдат наказани юридически и тази реформа може да даде на чуждестранните инвеститори сигурно място, в сравнение с местните компании и държавата.

Ще има промени и в трудовата сфера.

Copyright© 2005-2020, Ascent Group. All rights reserved. Politica de confidențialitate (Privacy policy)