Асчент ГрупАсчент Груп
Асчент Груп. Бизнес консултиране

Нова тренинг концепция

Като компания, ние последователно се грижим за нашите клиенти, които на свой ред се грижат за други фирми. Ние сме свързани с работата им – помагаме им в развитието на бизнеса – чрез правни и счетоводни услуги, развитието на персонала - чрез управление на човешките ресурси, обучение и оценка.

В много обучения, според клиента, аз поставям теми като управление на екипа, мотивация на персонала, ръководството, конфликт, организационната комуникация. Наскоро се запитах ами кой стои от другата страна на мениджърите. Кои са техните служители? Дали са готови да се възползват от обучението на техните мениджъри? Може би всички участници в тези ситуации изискват някакъв тип обучение, подготовка, за да се възползват пълноценно от информацията, новите умения и нагласи.

Поради тази причина, ще отидем в другия край на веригата, при служителя. Независимо дали вече е в компанията или е навън и чака да бъде нает. Аз разработих цялостна програма за обучение, поредица от модули с името ”Успешна реализация на трудовия пазар” с цел да се създаде работна култура и особено комплексни умения, свързани с начина, по който хората мислят за работата, как да се подготвят сами за нея и най-вече, как да се възползват пълноценно от възможността - личен и професионален растеж, кариерен напредък, приятна работна среда, стимулиране, насърчаване на инициативността, креативността, оригиналността и израз на индивидуалността.

Модулите обхващат въпроси, пред които служителят е изправен, като се започне от момента на търсене на работа, до момента на оценка и напредък в кариерата, или напускане и търсене на друга работа.

Има един централен фокус върху личностното развитие на участниците, осъзнаване на потребностите и очакванията към работа, управление на кариерата и отговорност към живота, като част от личностния успех.

Целта е развитие и подобряване на представянето на младите служители, повишаване на тяхната професионална етика и развиване на автентичната култура на труда, като това се базира на “печеля-печелиш” отношението между служител и работодател.

Каним Ви, между 6-ти и 7-ми март да участвате в смесен модул за ”Успешна реализация на трудовия пазар”, която съчетава теми от следните 4 модула:

 1. Търся работа (2 дни)
 2. Аз съм служител, аз работя! (регулаторно и нормативно измерение) (2 дни)
 3. На работното място - моят втори скъп дом (социално-емоционално измерение) (3 дни)
 4. Към други възможности (2 дни)

2-та дни на обучение обхващат теми като:

 • Междуличностно, социално и професионално общуване
 • Начини за идентифициране на потенциалните работодатели и наличието на работни места
 • Усилие или подготовката за успеха
 • Лична презентация - лични и професионални цели, автобиография и мотивационно писмо
 • Презентация - интервю за работа
 • Какво следва - договорът, обучение, представяне, оценка, асесмънт
 • Запазване на работата, кариерен напредък
 • Организационен климат - предизвикателства и възможности

Обучението “Успешна реализация на трудовия пазар”е ключ към подобряване на връзката работник - работодател.

Copyright© 2005-2019, Ascent Group. All rights reserved. Politica de confidențialitate (Privacy policy)