Ascent GroupAscent Group
Ascent Group. Consultanţă în afaceri

Finanţe pentru non-finanţişti

Arta de a lua decizii bune pe baza cifrelor...

Cât de importantă este pentru orice manager informaţia financiară în luarea deciziei? Care este rolul bugetelor şi activităţii de bugetare? Ce reprezintă cash-flow-ul, contul de profit şi pierdere P&L? Ce reprezintă costurile şi ce importanţă au acestea în procesul decizional? Cum interpretăm indicatorii de analiză financiară?

Deşi raportările economico-financiare furnizate de departamentele economice din companie constituie instrumente importante pentru sistemul decizional şi conducerea unei companii, pentru un non-finanţist e dificil să le folosească eficient, în situaţia în care principiile de bază şi termenii folosiţi sunt aproape necunoscuţi.

E posibil ca unii dintre manageri să considere că informaţia financiară este doar o obligaţie a companiei în relaţia cu instituţiile fiscale ale statului.

Cursul nostru îşi propune să vă ajute să înţelegeţi noţiunile din rapoartele financiare, să le folosiţi eficient în luarea deciziilor.

Target:

Cursul se adresează în special managerilor, executivilor care necesită o înţelegere generală a problemelor de management financiar.

Obiective:

 • Înţelegerea principiilor de bază şi a termenilor uzuali folosiţi în situaţiile financiare
 • Evaluarea şi folosirea informaţiei financiare prezentate
 • Conştientizarea informaţiei financiare în luarea deciziilor
 • Înţelegerea diferitelor tipuri de costuri, a modului în care acestea influenţează procesul de luare a deciziilor
 • Conştientizarea rolului bugetelor şi a activităţii de bugetare
 • Descrierea principalelor instrumente şi modalităţi de evaluare a eficienţei centrelor de profit

Module:

 1. Noţiuni generale financiar contabile
 2. Utilizarea rapoartelor financiare
 3. Costurile şi importanţa lor pentru procesul decizional
 4. Bugetul – instrument de planificare şi control
 5. Cash-flow – înţelegere şi management
 6. Înţelegerea contului de profit şi pierdere (P&L)
 7. Evaluarea proiectelor de investiţii
 8. Evaluarea rezultatelor financiare
 9. Indicatori de performanţă (profitabilitate, lichiditate, evaluare investiţii şi finanţare)
 10. Profit vs. cash-flow
Copyright© 2005-2020, Ascent Group. All rights reserved. Politica de confidențialitate (Privacy policy)