Ascent GroupAscent Group
Ascent Group. Consultanţă în afaceri

Șomajul tehnic - cum putem beneficia de noile facilități?

În contextul crizei economice generate de răspândirea coronavirus (COVID-19), numeroase companii sunt nevoite să aplice măsuri de reducere a costurilor și restrângere a activității. În acest context Guvernul României a adoptat în 21 martie o Ordonanță de Urgență (OUG nr. 30/2020) pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale. Ordonanța aduce și câteva completări cu privire la suspendarea temporară a contractului individual de munca, din inițiativa angajatorului, cunoscută în limbajul comun ca "șomaj tehnic".

Șomajul tehnic exista și până în prezent, fiind reglementat de Codul muncii care, la art. 53, conține prevederi privind întreruperea sau reducerea activității angajatorului:

"Art. 53
(1) Pe durata reducerii si/sau a întreruperii temporare a activității, salariații implicați în activitatea redusă sau întrerupta, care nu mai desfasoara activitate, beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de bază corespunzator locului de munca ocupat.
(2) Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare prevazute la alin. (1), salariații se vor afla la dispoziția angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității."

Cu alte cuvinte:

  • angajații pot fi trimiși acasă pe perioada întreruperii activității, fară ca asta să însemne încetarea raporturilor de muncă.
  • ei rămân în continuare angajații companiei și revin la lucru imediat ce vom fi rechemați.
  • contractele de muncă sunt suspendate la iniţiativa angajatorului, care însă e obligat să le plătească acestora o indemnizaţie lunară.
  • Îndemnizația plătită poate fi mai mult de 75% din salariul de bază, dar în niciun caz nu poate fi mai puțin. 
  • Atunci când se decide reluarea activității, salariații se întorc la lucru și își primesc din nou salariile obișnuite.
  • O persoană care are contractul suspendat nu poate cere ajutorul de șomaj.

Conform Codului Muncii, costul cu indemnizația în astfel de situații era până în prezent suportat însă integral de către angajator. 

În contextul crizei actuale însă, Statul vine cu un mecanism de sprijinire pentru companiile care trebuie să recurgă la această măsură. Ordonanța publicată de Guvernul României în Monitorul Oficial nr.230/21.03.2020 aduce o serie de modificări și completări referitoare la protecția pe care statul o va acorda salariaților pe perioada stării de urgență, în cazul suspendării contractelor individuale de muncă, din inițiativa angajatorului.

Astfel, Ordonanța prevede că indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. În prezent salariul mediu brut pe economie este de 5.429 de lei pe lună, conform Institutului Național de Statistică, adică un salariu net de aprox. 3.176 lei. În concluzie, Statul va rambursa companiilor contravaloarea a maxim 4071,75 lei.  

Urmează să beneficieze de aceste facilități salariații angajatorilor care îndeplinesc urmatoarele condiții:

a) întrerup activitatea total sau parțial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate si detin Certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. În principiu la această categorie se vor încadra de exemplu hotelurile, restaurantele, cafenelele, instituțiile de spectacole, etc. Guvernul urmează să publice în zilele următoare o listă cu codurile CAEN pentru care se va aplica facilitatea. 

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 si nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizatiei prevazuta pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de munca active la data intrarii în vigoare a Ordonantei de Urgenta.

Pentru angajatorii mentionati la punctul b), plata indemnizatiei se va realiza în baza unei declarații pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistreaza o diminuare a încasarilor din luna anterioara depunerii declaratiei, cu un procent de minimum 25% fata de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitatea financiară pentru a plati toți salariații.

Indemnizația:

  • este supusa impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii
  • Calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
  • Pentru aceasta indemnizatie nu se datoreaza contribuția asiguratorie pentru muncă (este vorba despre contribuția suportată de angajator, în procent de 2.25%).

Cum se derulează procedura?

În vederea acordarii sumelor necesare platii indemnizatiei, angajatorii depun, prin posta electronica, la Agențiile pentru Ocuparea Fortei de Munca Județene, precum si a Municipiului Bucuresti, în raza cărora angajatorul își are sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțita de lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de aceasta indemnizație, asumată de reprezentantul legal și întocmita conform modelului prevazut la Anexa 3 din Ordonanța de Urgență.

Documentele se depun în luna curenta pentru plata indemnizației din luna anterioara (deci angajatorul va trebui întâi să suporte sumele cu indemnizația de șomaj, din bugetul propriu, urmând ca ulterior să ceară rambursarea acestora). Plata indemnizatiei din bugetul asigurarilor pentru somaj se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.
 

 

 

 

Copyright© 2005-2020, Ascent Group. All rights reserved. Politica de confidențialitate (Privacy policy)