Ascent GroupAscent Group
Ascent Group. Consultanţă în afaceri

Jurnale

Se modifică și completează Codul Muncii!

O propunere de modificare a Codului Muncii a fost adoptată și trimisă spre promulgare în data de 14.09.2020. Redăm mai jos principalele modificări ale noului act normativ: 

1. La articolul 17, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(6) La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă ori pe durata concilierii unui conflict individual de muncă, oricare dintre părţi poate fi asistată de către un consultant extern specializat în legislaţia muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este, conform propriei opţiuni, cu respectarea prevederilor alin. (7).
(7) Cu privire la informaţiile furnizate, prealabil încheierii contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, inclusiv pe durata concilierii, între părţi poate interveni un contract de confidenţialitate.” mai departe»

Meet our team: Alina Isac, senior accountant

Ea este Alina Isac, colega noastră de la „Conta”. Are 15 ani, dar nu de orice fel, ci de ... ASCENT. Și ca să înțelegem cum se simte Alina la cei 15 ani de ASCENT, am provocat-o la o mică discuție, pe care vă invităm să o parcurgeți mai jos. mai departe»

Reduceri de taxe pentru firmele cu capital propriu pozitiv sau în creștere începând cu 1 ianuarie 2021

Pentru o cât mai clară înțelegere a conceptului de capital propriu, facem precizarea că din punct de vedere contabil, capitalul propriu reprezintă interesul rezidual al acționarilor sau asociaților în activele unei companii, după deducerea tuturor datoriilor sale sau, mai simplu spus, diferența dintre activele și datoriile unei companii.

Principalele elemente care compun capitalurile proprii ale unei companii sunt reprezentate de:

  • capitalul social, al cărui nivel minim este stabilit de Legea societăților 31/1990
  • prime de capital
  • rezerve
  • profiturile sau pierderile înregistrate anual de companie.

Din punct de vedere juridic, conform Legii 31/1990, capitalul propriu al unei societăți, denumit și activ net, reprezintă diferența dintre totalul activelor și totalul datoriilor societăților. mai departe»

Întoarcerea la scoală. Ce pot face angajații și angajatorii în cazul limitării sau suspendării cursurilor școlare?

Câteva zile ne mai despart de momentul începerii unui nou an școlar. Incertitudinea și teama că școlile vor sta mai mult închise iar copiii mai mult acasă, umbrește bucuria părinților, specifică acestui moment.

Nici angajatorii nu sunt mai liniștiți. Începând cu 14 septembrie vor avea o grijă în plus pentru angajații care au copii. Aceștia din urmă ar putea fi nevoiți să stea acasă să-și supravegheze copiii, în cazul în care școlile vor fi închise.

Guvernul însă pare pregătit să acorde indemnizații părinților aflați în acestă situație. Mai rămâne de văzut ce vor face angajatorii care vor rămâne fără acești angajați, pe termen nedefinit.

Potrivit Ordonanței de Urgență 147/2020 publicată vineri în Monitorul Oficial, în cazul limitării sau suspendării activtăților didactice în școli, grădinițe și creșe, din cauza pandemiei coronavirus COVID-19, angajații care au copii vor putea să ceară zile libere plătite, în anumite condiții. mai departe»

Cinci noutăți la IMM Invest conform Ordonanței de Urgență nr. 143 din 24 august 2020

În Monitorul Oficial nr. 772 din 25 august 2020 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 143 din 24 august 2020, pentru modificarea OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din OUG nr. 42/2020

Deoarece de la data intrării în vigoare a programului IMM INVEST România au fost identificate o serie de aspecte și constrângeri care îngreunează implementarea facilităților de finanțare și garantare oferite prin acest program s-au impus o serie de modificări legislative de natură să simplifice și flexibilizeze accesul la finanțare al IMM-urilor. mai departe»

Ascent Group implementează prima soluție bazată pe Inteligență Artificială în contabilitate

Automatizarea proceselor este o preocupare a tuturor companiilor în zilele noastre. La Ascent Group acest proces a demarat deja de mai mult timp, de dinaintea crizei actuale, alegând de la bun început soluții de avangardă, bazate pe Inteligență Artificială. 

Prima societate din grup aleasă pentru implementarea unei astfel de soluții a fost Ascent Finance, compania de servicii financiar-contabile a Ascent Group. Iar primul roboțel inteligent a ajuns la Ascent chiar la începutul acestui an, ultimele luni fiind dedicate procesului de învățare și integrare a acestuia în activitățile firmei.  mai departe»

Salariații detașați în afara țării - informați în avans despre diverse aspecte ale detașării

Potrivit Legii nr. 172/2020 (care se aplică atât angajatorilor români care își trimit salariații în Uniunea Europeană (UE), cât și angajatorilor din UE care trimit salariați în România), au apărut noi reglementări care îi obligă pe angajatori să le ofere salariațiilor detașați în afara României o serie de informații suplimentare, pe care înainte nu erau obligați să le ofere: mai departe»

Se amână termenul declarației privind beneficiarul real pentru persoanele juridice fără scop lucrativ

În ședința din data de 14 august 2020, Guvernul a adoptat OUG pentru modificarea termenului pentru depunerea declaraţiei privind beneficiarul real prevăzute în sarcina persoanelor juridice fără scop lucrativ și s-a decis prelungirea termenului pentru depunerea declaraţiei de la 17 august până la 1 noiembrie 2020.

Astfel, articolul unic al actului normative prevede:
“Pentru anul 2020, termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real, prevăzut la art. 34^4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, este 1 noiembrie 2020.”

Forma declarației este doar autentica, dată în fața unui notar.

Noțiunea de beneficiar real include în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ: mai departe»

Simplificarea și digitalizarea înregistrării societăților la ONRC

Conform unui proiectul de lege publicat în dezbatere publică de către Ministerul Justiției, se propune digitalizarea Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) prin eliminarea anumitor formalități astfel încât să fie limitate drumurile la ghișeu, totul efectuându-se online.

Printre modificări se află și cea în care în cazul înființării unei societăți, tot procesul să se desfășoare electronic.

De asemenea, NU va mai fi necesar să fie prezentate la înregistrare: mai departe»

Modificări legislative în cazul vânzării terenurilor agricole din extravilan

În Monitorul Oficial nr. 741/14.08.2020 a fost publicată LEGEA nr. 175 din 14 august 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan care va  intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial. 

Legea introduce importante modificări în ceea ce privește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cumpărătorii de teren agricol în extravilan, dorindu-se a se proteja terenurile cu destinație agricolă și evitarea oricăror tranzacții speculative, însă se și îngreunează totodată procedura de vânzare, respectiv:

1. Se introduc noi categorii de preemptori și se modifică condițiile pe care aceștia trebuie să le îndeplinească pentru a exercita dreptul de preempțiune: mai departe»

Copyright© 2005-2020, Ascent Group. All rights reserved. Politica de confidențialitate (Privacy policy)